Hyra bin

Swedish Bee Company - Ekosystemtjänster för ett hållbart samhälle

Är ni företagare eller offentlig organisation och vill bidra till biologisk mångfald? Nu kan ni hyra bin!

Ned Swedish Bee Company kan ni bidra till biologisk mångfald genom att hyra bin. Tillsammans bidrar vi till ett hållbart samhälle och mer grönska!. Allt detta genom de ekosystemtjänster som våra bin som ni kan hyra utför. 

     Naturvårdsverkets definition av ekosystemtjänster

  • Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering och naturupplevelser är några exempel.

Ekosystemtjänster så som att hyra bin delas in i de fyra grupperna: försörjande, reglerande, kulturella och stödjande. Bild: Naturvårdsverket 

    Vanligast är att dela in ekosystemtjänster i de fyra grupperna:
försörjande, reglerande, kulturella och stödjande.
Bild: Naturvårdsverket

 

Swedish Bee Company skräddarsyr erbjudanden utifrån ert behov men i ett standardupplägg hyr ni 1-2 bisamhällen som vi ställer ut hos er och sedan sköter. I standardupplägget för att hyra bin så får ni för varje bisamhälle 20 kg lokalproducerad honung tappad på burk. Det ingår också en föreläsning per år som ni kan använda i t ex kundevent. 

 

Är ni jordbrukare och vill hyra bin för att få större skörd genom pollinering?

Det är väl känt att ökad pollinering som honungsbin kan bidra med ökar skörden. Hur mycket beror på vad som odlas och hur många bisamhällen som är i arbete per ytenhet. Vi erbjuder lösningsförslag och offert för uthyrning av bin. Kontakta oss och beskriv era behov!

 

Kontakta oss för offert!