Honung/Pollen

Till försäljning erbjuder vi svensk honung och svenskt bipollen. Kontakta oss gärna om du är uppköpare av dessa produkter till din verksamhet. Jag, Mats Olofsson, garanterar att det är 100% svenskt och av högsta kvalitet. 

Vår honung och bipollen samlas in i de småländska ängs- och skogsmarkerna som erbjuder en varierad flora under hela sommaren. Småland är på många ställen en glesbygd, så också där våra bisamhällen står. För insamlingen av bipollen använder vi Sundance Pollen Traps som är skonsamma för bina, möjliggör en hög kvalitet på produkten och underlättar vår hantering.   

Kontakta oss gärna och beskriv era behov. 


We offer Swedish honey and Swedish bee pollen for sale. Feel free to contact us if you are a purchaser of those products for your business. I, Mats Olofsson, guarantee that it is 100% pure Swedish and of premium quality. 

Our Swedish honey and Swedish bee pollen are collected in the county of Kronoberg which is a thinly populated area where meadow land is interspersed with wood lands and offers a varied flora the whole summer. For the collection of bee pollen we use Sundance Pollen Traps which are gentle to the bees, enables a high quality product and facilitates our handling. 

Please feel free to contact us and describe your needs.