Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Genom investeringsstödet från Europeiska jordbruksfonden för landsbyggsutveckling kan vi etablera flera bisamhällen och därmed bidra med mer ekosystemtjänster. Detta ger också möjlighet att samla in mer av de livsmedelsprodukter som kommer ur biodlingen såsom honung naturligtvis men också bipollen. Swedish Bee Company har som en långsiktig målsättning att etablera svenska biodlingprodukter på den internationella marknaden. Nu har vi ännu större möjligheter att samla in och erbjuda dessa naturliga livsmedel. 

Publicerad: 2 maj 2019