Bisvärm

Bisvärm

Ett bisamhälle svärmar som ett naturligt sätt att föröka sig och att kunna växa. Ofta händer det när det finns mer bin i bisamhället än vad som behövs och får plats. Utan svärmning kan samhället inte fortsätta expandera. Det som händer är att den gamla drottningen flyger iväg med ca hälften av bina för att hitta ett nytt bo. Kvar blir resten av bina och en ny drottning. En bisvärm hittar inte på egen hand en ny bikupa att bo i utan de tar något som de tycker verkar bra. Det kan vara en ihålig trädstam, en hålighet i en husvägg eller i grannens skorsten! 
 
Som biodlare vill man inte att bina svärmar. Ett sådant samhälle ger en mindre honungsskörd och bina kan som sagt få för sig att sätta nytt bo på olämpliga ställen. De kommer också ha svårt att överleva vintern.  Därför gäller det att förebygga svärming genom att se till att de har plats. Hittar man en svärm så bör man försöka plocka ner den. Bina sitter väldigt lugna och stilla som ni kan se på bilden och filmen. 
 
Den här svärmen fick ett nytt hem i en riktig bikupa! 
 
 

 

Publicerad: 4 jul 2019