Biologiska mångfaldens dag

Biologiska mångfaldens dag

Biologiska mångfaldens dag är idag den 22 maj! Swedish Bee Company vill uppmärksamma detta genom att berätta om vad vi kommer att göra för att bidra till ökad biologisk mångfald.

Ett bisamhälle ger ganska snart en synlig effekt på den omliggande naturen och sambandet är väldigt enkelt. Mer pollinering gör att de växter som är beroende av detta växer bättre och att de fröar av sig mera eftersom frukterna och bären på växten utvecklas bättre. Mer växtlighet leder till mer födokällor också för andra pollinatörer än honungsbina. Men mer växtlighet ger också mer mat till andra vilda djur i skog och mark. Du som tycker om att plocka bär gynnas också av detta eftersom bina hjälper till att pollinera tex blåbär och lingon.

Kort sagt innebär allt detta ökad biologisk mångfald genom de ekosystemtjänster som bin och andra pollinatörer utför. Detta arbete utför våra honungsbin varje dag under sommaren och på köpet får vi honung, men vi vill också gynna de vilda pollinatörerna såsom vildbin och humlor. Dessa insekter bor gärna i små håligheter i marken, i en solig sandsluttning eller en gammal stubbe.

Vi kommer att kontinuerligt placera ut bihotell i naturen på alla de platser där vi har våra honungsbin. Ni kommer att kunna följa det arbetet här på hemsidan men också på vår Facebooksida. På så sätt hjälper vi vilda bin och humlor att hitta en bostad och bidrar till ytterligare ökad pollinering och biologisk mångfald.

Bihotell kan man också ha hemma i trädgården. De finns att köpa färdiga men är också enkla att tillverka själv. Tag tex ett vedträ och borra djupa hål i detta i olika dimensioner så har du gjort ett bihotell!

Publicerad: 22 maj 2019