Apimondia 2019

Apimondia 2019

Honung är det tredje mest förfalskade livsmedlet i världen. Den totala världsmarknaden för honung är värd 2 miljarder dollar vilket givetvis gör det intressant att tjäna pengar på billiga fuskprodukter. 

Förfalskad eller förorenad honung kallas på engelska för Adulterated Honey. Det kan ske på flera sätt.

  • Medveten eller omedveten tillsats av socker där den medvetna sker för att dryga ut honungen och den omedvetna om vinterfoder finns kvar i bisamhället när den nya bisäsongen börjar
  • Honungen värms upp till för höga temperaturer. Detta för att göra honungen mer hanterbar i processen från kupa till burk. De nyttiga ämnena i honungen förstörs vid för höga temperaturer
  • Rester av bekämpningsmedel eller att honungen filtreras väldigt mycket. 

Det största av dessa problem är den medvetet förfalskade honungen. Det går att köpa tex rissirap som är designad för att blandas ut med honung och att klara flera av de testmetoder som finns. Kostnaden för denna sirap är låg och det går att tjäna stora pengar på att fuska. 

På Apimondia i Montreal fanns en honungsbedömningstävling. 40% av de till tävlingen inlämnade bidragen blev diskvalificerade efter att ha testats. Det betyder inte att alla medvetet hade fuskat, men de uppfyllde inte kraven som ställs.

Vad är då honung? Honung är en produkt som framställs av honungsbin. Bina samlar in nektar eller honungsdagg, tillsätter bland annat mjölksyrabakterier och lagrar sedan honungen i vaxkakor i bisamhället. De sänker sedan vattenhalten till under 20% och lägger på ett lager täckvax. Det är alltså inte OK att låta bina samla in socker som de sedan lagrar i vaxkakorna. Det är heller inte OK att tillsätta någonting till honungen. Varken sirap för att dryga ut, pollen, smakämnen eller tex nötter. Så snart något är tillsatt så är det inte honung. Detta finns beskrivet i ett EU-direktiv och gäller för alla länder inom EU. 

Förfalskad honung med tillsatt sirap konkurrerar med sitt låga pris med riktig honung från Sveriges biodlare. Vill du göra någor för att rädda svenska bin - köp svensk honung och kräv garantier om att den är äkta. 

 

Publicerad: 14 sep 2019