Swedish Bee Company

Ekosystemtjänster för ett hållbart samhälle

Köp bin

 

Scrolla ner för att läsa mer

Har du tänkt på att biodling är en ekosystemtjänst?

Som biodlare bidrar vi till ett hållbart samhälle genom att ta hand om våra bin så att de kan utföra ekosystemtjänster genom pollinering. På köpet får vi en fantastisk naturupplevelse och egen honung! 

Paketbin

Paketbin KRAV

Bidrottning

Drottning KRAV

Avläggare

 

 

Swedish Bee Company satsar på produktion av honung, bipollen och att tillhandahålla bisamhällen till försäljning. Alla våra bin är Buckfast. Drottningarna har anlag från testat avelsmaterial där vi samarbetar med en professionell drottningodlare.

Läs mer

För att kunna genomföra en större satsning som biodlingsföretagare har vi sökt och fått beviljat ett investeringsstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Genom detta kan vi etablera flera bisamhällen och därmed bidra med mer ekosystemtjänster.
 
Detta ger också möjlighet att samla in mer av de livsmedelsprodukter som kommer ur biodlingen såsom honung naturligtvis men också bipollen. Swedish Bee Company har som en långsiktig målsättning att etablera svenska biodlingprodukter på den internationella marknaden. Nu har vi ännu större möjligheter att samla in och erbjuda dessa naturliga livsmedel.
 
Stödet möjliggör också en storsatsning på drottningodling. Vi tar fram drottningar anpassade efter svenska förhållanden.