Swedish Bee Company

Ekosystemtjänster för ett hållbart samhälle

Köp bin

 

Scrolla ner för att läsa mer

Har du tänkt på att biodling är en ekosystemtjänst?

Som biodlare bidrar vi till ett hållbart samhälle genom att ta hand om våra bin så att de kan utföra ekosystemtjänster genom pollinering. På köpet får vi en fantastisk naturupplevelse och egen honung! 

Paketbin

Bidrottning

Drottning KRAV

Avläggare

Övervintrade bisamhällen

Är ni företagare eller offentlig organisation och vill bidra till biologisk mångfald? Nu kan ni hyra bin!

Med Swedish Bee Company kan ni bidra till biologisk mångfald genom att hyra bin. Tillsammans bidrar vi till ett hållbart samhälle och mer grönska!. Allt detta genom de ekosystemtjänster som våra bin som ni kan hyra utför. 

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering och naturupplevelser är några exempel.

 

Läs mer

Swedish Bee Company satsar på produktion av honung, bipollen och att tillhandahålla bisamhällen till försäljning eller uthyrning. Alla våra bin är Buckfast. Drottningarna har anlag från testat avelsmaterial och kommer från en professionell drottningodlare.

Allt började med en idé för några år sedan om att komma närmare naturen. Jag gick en kurs i biodling och blev fascinerad av hur bisamhället fungerar och vilken avgörande roll bin spelar i naturen och för pollineringen. Biodling kan ge fantastiska naturupplevelser.
 

Läs mer

Aktuellt

Apimondia 2019

Apimondia är en stor internationell kongress om bin och biodling. Den hålls vartannat år och nu i september hölls den i Montreal, Kanada. Jag (Mats) besökte Apimondia för att ta del av flera intressanta föreläsningar, nätverka och titta på utsällda produkter. 

Den stora snackisen i år är förfalskad honung! 

Bisvärm

Detta är en bisvärm! Den satt i ett träd i en kohage, 25 meter från kupan som den nyss lämnat. 

Leveranserna av paketbin och avläggare pågår nu för fullt!
Nu är det högsäsong för leverans av paketbin och avläggare. Tack alla kunder och lycka till med er biodling!